Một số Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng của chúng tôi bao gồm:

50% khách trực tiếp, thực hiện 1 phần hoặc trọn gói chiến dịch Marketing

50% là agency đồng nghiệp: thuê lại một phần dịch vụ xin giấy phép, xây dựng thương hiệu, thi công, thuê một số biển quảng cáo …

Chúng tôi đều trân trọng các Khách hàng không phân biệt trực tiếp hay gián tiếp!