Top 10 Website dành cho Designer

“Top 10” websites dành cho các designers tháng này là sự kết hợp của cả hai cảm hứng hình ảnh – từ một trang web sản phẩm với animation đẹp mắt đến những thiết kế tuyệt vời được thiết kế trưng bày tốt – và công cụ thiết kế đồ họa giống như bảng màu từ các trang web cảm hứng và công cụ hữu ích mới nhất của Google. Thêm nữa: một vài trang web tuyệt vời được tạo nên bằng sự tôn vinh vẻ đẹp của thiết kế.

1. LOL COLORS

2. RESIZER

3. CRAFT

4. WHY?

5. FLAT FILE

6. HOW DESIGNER WORKS IN 2015

7. ERIC NYFFELER

8. LANDOR

9. MID-CENTURY MODERN GRAPHIC DESIGN

10. AGE OF DESIGN

Arena Fpt