Thuê hệ thống âm thanh, ánh sáng, … màn hình Led Cầu truyền hình 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

xr:d:DAFGKV9DBbw:17726,j:7426860694887315353,t:24041503
Quy trình áp dụng
Luật đấu thầu
Tên gói thầu
Thuê hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu, cảnh trí, layer truss, bàn ghế, màn hình Led phục vụ Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)
Chủ đầu tư
Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Bên mời thầu
Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết nguồn vốn
Kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng
Trọn gói
Trong nước/ Quốc tế
Trong nước
Phương thức lựa chọn nhà thầu
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện gói thầu
5 ngày
Cách thức dự thầu
Hình thức dự thầu
Qua mạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *