Sở VHTTDL đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo; trực tiếp ban hành các văn bản tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh; triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các văn bản quản lý Nhà nước về quảng cáo. Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, đoàn người thực hiện quảng cáo theo đúng quy định và có sự phối hợp trong công tác quản lý với Thanh tra Sở, Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Tuy nhiên, đoàn thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện một số thủ tục hành chính về thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn và đoàn người.

Kết luận nêu, từ 1/1/2019 – 31/8/2023, Sở VHTTDL đã tiếp nhận 1.183 hồ sơ, trả lại 7 hồ sơ không đảm bảo điều kiện quảng cáo.

Thanh tra Sở thực hiện 12 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp. Hướng dẫn 1 doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo, 1 cơ sở kinh doanh treo bảng quảng cáo không sử dụng tiếng Việt và chấn chỉnh doanh nghiệp tháo dỡ nội dung quảng cáo thương mại tấm lớn không đảm bảo mỹ quan (rách nát) và 60 băng rôn.

Đoàn thanh tra đã kiểm tra trực tiếp 70 hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, đoàn người và 10 bảng quảng cáo tấm lớn cho thấy:

Tại hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo “thực phẩm bảo vệ sức khỏe Collagen Comi” và “thực phẩm bảo vệ sức khỏe Comi White”, theo thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn của Công ty TNHH Mỹ phẩm LaMy; nội dung trên bảng quảng cáo, băng rôn “quảng cáo sản phẩm làm đẹp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Collagen Comi, viên uống trắng da Comi White” và market thể hiện hai sản phẩm.

Tuy nhiên, ngày 29/4/2023, Sở VHTTDL có văn bản đồng ý cho Công ty TNHH Mỹ phẩm LaMy thực hiện bảng hiệu quảng cáo cho 1 sản phẩm là “thực phẩm bảo vệ sức khỏe Collagen Comi”.

Mặt khác, trên market sản phẩm quảng cáo thiếu “tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 và khuyến cáo “sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” theo điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Kiểm tra hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo “Logo King Star-King Star Bình xịt diệt côn trùng, diệt muỗi-an toàn hiệu quả, bảo vệ gia đình, mùi hương dễ chịu” cho thấy, theo văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn của Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo Gia Khang, số lượng 1 bảng, kích thước: ngang 10m x cao 2m.

Tuy nhiên, ngày 29/12/2022, Sở VHTTDL đồng ý cho Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo Gia Khang thực hiện bảng quảng cáo kích thước 9,5m x 2m. Như vậy, trong hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo quy định Điều 31 Luật Quảng cáo.

Trên market sản phẩm quảng cáo thiếu “tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường”, “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” theo quy định tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Tại hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo bảng quảng cáo “sản phẩm nhang trừ muỗi, bình xịt muỗi JUMBO; KAORI hương thơm tươi mát từ thiên nhiên”, thiếu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp theo quy; trên market sản phẩm thiếu khuyến cáo “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” theo quy định.

Thanh tra Bộ kiến nghị Cục Văn hoá cơ sở tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quảng cáo cho công chức quản lý văn hoá ở địa phương.

Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ yêu cầu 3 doanh nghiệp có nội dung quảng cáo nêu trên bổ sung các thông tin, tài liệu theo Điều 5, Điều 6 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo vào market sản phẩm quảng cáo và bảng quảng cáo.

Bổ sung giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp vào hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo “sản phẩm nhang trừ muỗi, bình xịt muỗi JUMBO; KAORI hương thơm tươi mát từ thiên nhiên”; bổ sung giấy phép xây dựng công trình quảng cáo vào hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo “logo King Star-King Star Bình xịt diệt côn trùng, diệt muỗi- an toàn hiệu quả, bảo vệ gia đình, mùi hương dễ chịu”.

Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, đoàn người thực hiện quảng cáo đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 29 và Điều 36 Luật Quảng cáo. Đối với quảng cáo các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đặc biệt, nội dung quảng cáo trên market đảm bảo theo quy định khoản 4 Điều 20 Luật Quảng cáo, từ Điều 4 đến Điều 11, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quảng cáo trên địa bàn.

Theo: Thanhtra.com.vn