Phân biệt biển hiệu và biển quảng cáo, biển hiệu có phải xin giấy phép?

Về cơ bản quảng cáo là giới thiệu nội dung, còn biển hiệu chỉ là tên cửa hàng. Ví dụ “Cafe Nắng Sài Gòn” là biển hiệu, còn “Cafe Nắng Sài Gòn mang lại sự sảng khoái” là quảng cáo. Hay “Áo cưới Thanh Hằng” là biển hiệu, nhưng thêm cụm từ “mốt nhất” hay “thời trang nhất” thì trở thành biển hiệu quảng cáo.

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đã trả lời thắc mắc rất rõ ràng:

Biển hiệu không phải xin phép!