Mẫu hợp đồng Tư vấn Truyền thông&quảng cáo

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU & QUẢNG CÁO

(Số_________/HĐ/…./2020)

 

Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn này (“Hợp đồng“) được lập vào ngày ….. tháng ….. năm 2020 , tại Hà Nội, giữa các Bên:

 

BÊN A: CÔNG TY ………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………..

MST: …………………………………………..

Đại diện bởi: …………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO HÀ THÁI

Địa chỉ: 14 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 02436525122

MST:  0101468108

Đại diện bởi: Ông Nguyễn Xuân Khánh

Chức vụ: Giám đốc

XÉT RẰNG:

Bên A đang có nhu cầu được cung cấp dịch vụ tư vấn THƯƠNG HIỆU thường xuyên hàng năm.

Bên B là một công ty tư vấn THƯƠNG HIỆU – quảng cáo được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn THƯƠNG HIỆU thường xuyên cho Bên A.

Vì vậy hai Bên đồng ý ký kết Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn THƯƠNG HIỆU Thường xuyên với các điều kiện và điều khoản sau:

Điều 1. Phạm vi công việc

Theo quy định tại Hợp đồng này, Bên A lựa chọn Bên B cung cấp dịch vụ tư vấn Truyền thông bao gồm tư vấn: 1.1 xây dựng Thương hiệu ( thiết kế, tên sản phẩm không na ná Đức-Ý-Nhật, câu định vị dễ nhớ có ý nghĩa, không vi phạm hoặc gây hiểu nhầm hàng nhái theo yêu cầu bên A đưa ra)

1.2 Quản trị bảo vệ Thương hiệu ( Tư vấn trả lời cơ quan báo chí, Tư vấn xử lý tình huống khiếu nại,Tư vấn tình huống đối thủ công kích …) trên cơ sở hợp tác lâu dài, thường xuyên.

1.3 Booking quảng cáo Truyền hình, báo chí với chi phí chiết khấu lên đến 70% trị giá, tùy theo Đài

1.4 Thực hiện quảng cáo tuyên truyền tại Trang bìa Tạp chí 12 tháng ( Tạp chí có 2 bản in và Tạp chí điện tử ) hàng tháng cho bên A với mục đích xây dựng quan hệ mật thiết với 1-2 cơ quan Báo chí.

 

Trong từng trường hợp, theo yêu cầu của Bên A, hai bên sẽ ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn hoặc thoả thuận riêng. Phí dịch vụ sẽ được xác định theo từng hợp đồng, thoả thuận riêng nói trên.

Điều 2. Trách nhiệm của Bên B.

Bên B có khả năng và sẽ cung cấp các dịch vụ sau đây theo yêu cầu của Bên A:

  • Cung cấp ý kiến tư vấn về các vấn đề liên quan đến sản phẩm, phân phối, truyền thông, quảng cáo trong quá trình hoạt động kinh doanh của Bên A tại Việt Nam …;
  • Cung cấp ý kiến tư vấn nhằm tìm ra các giải pháp tối ưu cho các vấn đề phát sinh của Bên A;
  • Rà soát các văn bản do Bên A đưa ra và cung cấp các ý kiến đối với các tài liệu này cũng như những vấn đề phát sinh của Bên A (nếu yêu cầu);
  • Cử chuyên viên tư vấn tham gia đàm phán với các cơ quan liên quan với các công việc nhất định phù hợp với phạm vi hoạt động của Bên A và theo yêu cầu bằng văn bản của Bên A. (Hai bên sẽ nghiên cứu và đánh giá nội dung công việc trước khi Bên B cử chuyên viên tư vấn của mình để đảm bảo chuyên viên tư vấn tham gia có chuyên môn phù hợp với mục tiêu công việc); Mỗi tháng bên B sẽ cử chuyên viên đi không quá 2 lần cho 1 vụ việc, nếu có trên 2 vụ việc/1 tháng hai bên sẽ đàm phán thỏa thuận thêm về chi phí phát sinh.

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A.

3.1. Cung cấp các thông tin, tài liệu và các bằng chứng chứng minh để hỗ trợ Bên B trong quá trình thực hiện các công việc quy định trong Hợp đồng;

3.2. Cung cấp cho Bên B (nếu xét thấy hợp lý) các thông tin và tài liệu hỗ trợ có liên quan đến yêu cầu của Bên A sau khi Bên B đã xem xét những yêu cầu đó và thấy rằng cần thiết phải có thêm những thông tin chi tiết khác được Bên A cung cấp.

3.3. Thanh toán phí dịch vụ cho Bên B theo quy định tại điều 4 của Hợp đồng này.

Điều 4. Phí dịch vụ tư vấn và phương thức thanh toán

4.1. Phí dịch vụ tư vấn Gói cơ bản : 120.000.000 Đ/ 1 năm   bao gồm chi phí quảng cáo Bìa Tạp chí 12 tháng và chi phí tư vấn Truyền thông theo các nội dung ở Điều 1, chưa gồm VAT.

4.2. Phương thức thanh toán : hàng tháng mỗi tháng 1 lần: bên B sẽ thanh toán trong vòng 5 ngày sau khi nhận được hóa đơn VAT.

Điều 5. Thời hạn và hiệu lực của Hợp đồng

5.1. Hợp đồng này có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký;

5.2. Hợp đồng này sẽ được tự động gia hạn thêm 12 tháng nếu trong vòng 15 (mười lăm) ngày trước khi Hợp đồng này chấm dứt, không Bên nào thông báo có mong muốn chấm dứt Hợp đồng này.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung và chấm dứt hiệu lực của hợp đồng

6.1. Hợp đồng này sẽ được sửa đổi, bổ sung theo thoả thuận bằng văn bản có chữ ký xác nhận của hai Bên;

6.2. Hợp đồng này sẽ hết hiệu lực khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

Thời hạn của Hợp đồng đã hết nhưng không được gia hạn như nêu tại khoản 5.2;

Một trong các Bên bị phá sản, giải thể. Trong trường hợp này, việc chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng này sẽ được các Bên thoả thuận và thực hiện theo các quy định của pháp luật về giải thể và phá sản và các quy định pháp luật khác có liên quan;

Bên A không thực hiện việc thanh toán theo như quy định tại Điều 4 của Hợp đồng.

Hợp đồng được chấm dứt trước thời hạn theo đề nghị bằng văn bản của các Bên. Trong trường hợp này, Bên đề nghị chấm dứt Hợp đồng phải gửi văn bản đề nghị cho Bên kia trước 15 (mười lăm) ngày. Thời điểm Hợp đồng được chấm dứt là 15 ngày sau, kể từ ngày gửi đề nghị chấm dứt Hợp đồng cho Bên kia.

Điều 7. Bảo mật

Các Bên nhất trí rằng tất cả các tài liệu, giấy tờ, thông tin trao đổi và thoả thuận giữa hai Bên được xem là thuộc quyền sở hữu của các Bên và được các Bên cam kết bảo mật tuyệt đối. Các Bên chỉ được phép tiết lộ những tài liệu, giấy tờ, thông tin trao đổi và các thoả thuận này cho bất kỳ Bên nào khác sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai Bên.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này, các Bên trước hết sẽ giải quyết trên cơ sở đàm phán, thương lượng hoặc hoà giải. Nếu các Bên vẫn không đạt được thỏa thuận bằng đàm phán hoặc hòa giải, vụ việc sẽ được đệ lên Trọng tài Kinh tế giải quyết theo quy định hiện hành của pháp luật Việt nam.

Điều 9. Chuyển giao tài liệu

Tất cả các thư giao dịch, tài liệu giao dịch giữa các Bên đều phải được gửi theo địa chỉ của mỗi Bên theo như quy định tại Hợp đồng này. Trong trường hợp có sự thay đổi về địa chỉ, số điện thoại, email hoặc những thông tin khác có liên quan, các Bên phải thông báo cho nhau biết về sự thay đổi đó; Những tài liệu được chuyển giao chỉ được coi là đã được gửi và đã được nhận khi có xác nhận của các Bên về việc gửi và nhận đó.

Điều 10. Điều khoản cuối cùng

Hợp đồng gồm bốn (04) trang Tiếng Việt, mỗi Bên giữ một (02) Bản làm cơ sở thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Có nhiều gói Tư vấn để lựa chọn, đây là gói cơ bản để tham khảo, những gói nâng cao khác bao gồm : Fanpage Doanh nghiệp có 50 ngàn lượt follow, phim ngắn giới thiệu DN, quảng cáo 2 từ khóa Google 12 tháng, quảng cáo trên biển ngoài trời, trọn gói chi phí tư vấn xử lý khủng hoảng truyền thông …