GÓI THẦU Mua sắm, lắp đặt màn hình Led huyện Đắk R’Lấp năm 2024

Quy trình áp dụng
Luật đấu thầu
Tên gói thầu
Mua sắm, lắp đặt màn hình Led nhằm thực hiện tiêu chí truyền thông trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời lồng ghép với các chương trình tuyên truyền khác của huyện Đắk R’Lấp năm 2024
Chủ đầu tư
Phòng Văn Hóa và Thông Tin
Bên mời thầu
Phòng Văn Hóa và Thông Tin
Chi tiết nguồn vốn
Ngân sách huyện Đắk R’Lấp 2024
Lĩnh vực
Hàng hóa
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Chào hàng cạnh tranh
Loại hợp đồng
Trọn gói
Trong nước/ Quốc tế
Trong nước
Phương thức lựa chọn nhà thầu
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện gói thầu
90 ngày
Hình thức dự thầu
Qua mạng
Thời điểm đóng thầu
25/04/2024 10:00
Thời điểm mở thầu
25/04/2024 10:00
Cơ quan ban hành quyết định
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đăk R’lấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *