Cho phép sử dụng địa danh Quốc Oai để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Thịt lợn sinh học Quốc Oai”

Địa danh “Quốc Oai” vừa được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho phép đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Thịt lợn sinh học Quốc Oai” cho con lợn sống và các sản phẩm từ thịt lợn của huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định số 2077/QĐ-UBND mới ban hành, nêu rõ, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Quốc Oai có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu chứng nhận: Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; quy định sử dụng tem nhãn, bao bì.

Cho phép sử dụng địa danh Quốc Oai để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Thịt lợn sinh học Quốc Oai" - Ảnh 1.
Sử dụng địa danh Quốc Oai làm nhãn hiệu chứng nhận cho thịt lợn sinh học của huyện này

Tổ chức quản lý việc sử dụng địa danh làm nhãn hiệu chứng nhận theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy chế, quy định, quy trình do UBND huyện Quốc Oai ban hành.

Trường hợp địa danh “Quốc Oai” bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của cộng đồng người sản xuất sản phẩm từ thịt lợn sinh học Quốc Oai hoặc trường hợp nhãn hiệu chứng nhận chuyển nhượng sang chủ sơ hữu mới hoặc sản phẩm thịt lợn sinh học Quốc Oai chuyển sang đăng ký bảo hộ “Chỉ dẫn địa lý”, UBND thành phố Hà Nội có quyền thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép tại Quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Công dân & Khuyến học