Biểu diễn Nghệ thuật Nhạc cách mạng, Nhạc dân tộc do CLB 27-7 của Công ty thực hiện

Câu lạc bộ 27-7 của chúng tôi chuyên biểu diễn những bài ca cách mạng, nhạc trữ tình phục vụ các đơn vị quân nhân, tổ chức, uỷ ban …

https://www.facebook.com/caulacbovhnt277hn/