Mẫu hợp đồng thuê biển quảng cáo

HỢP ĐỒNG THUÊ BẢNG QUẢNG CÁO

 

 

– Căn cứ vào Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và các bộ luật và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11;

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

 

Hôm nay, ngày ……..  tháng …….. năm 20 …, chúng tôi gồm có:

 

Bên A:       CÔNG TY

Địa chỉ:

Điện thoại:                         Fax:

Mã số thuế:

Do ông:                …………………………………………………, Giám Đốc làm đại diện.

 

BÊN B      CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO HÀ THÁI

Địa chỉ:                  14 Nguyễn Trường Tộ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:                                     Fax:

Mã số thuế            :

Mã số thuế:

Do ông:                …………………………………………………, Giám Đốc làm đại diện.

 

Sau khi bàn bạc trao đổi, hai Bên đồng ý ký Hợp Đồng với các điều khoản & điều kiện sau:

 

Điều 1:      NỘI DUNG

Bên A đồng ý thuê dịch vụ quảng cáo và Bên B đồng ý cho thuê 01 bảng quảng cáo tấm lớn (sau đây gọi tắt là pano) tại ………………………………………………………………………………… với nội dung quảng cáo được bên A cung cấp, cụ thể như sau:

 

1/ Bảng Quảng Cáo:

 • Vị trí:
 • Hướng nhìn: đính kèm theo hình ảnh & sơ đồ vị trí.
 • Kích thước: m ngang x    m cao x  ……  mặt bảng.
 • Chiều cao từ mặt đất lên đáy bảng: ………m

 

2/ Quy Cách Bảng Quảng Cáo & Hệ Thống Đèn Chiếu Sáng:

 • Bảng 2 mặt
 • Mặt bảng quay về đường:
 • Mặt bảng quay về đường :
 • 16 bộ đèn Metal 250W (lắp đặt hoàn chỉnh) / 2 mặt bảng chiếu sáng 04giờ/ngày (từ 18:00 đến 22:00).

 

Điều 2:      TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN

                  Bên A:

 • Thanh toán đúng hạn cho Bên B như đã nêu ở Điều 5 của Hợp đồng này.
 • Chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh quảng cáo .
 • Cung cấp decal, bạt Hi-flex quảng cáo & các chứng từ pháp lý để Bên B tiến hành báo cáo theo đúng quy định của Nhà Nước Việt Nam trong thời gian từ 10 đến 15 ngày.

 

                  Bên B:

 • Chịu trách nhiệm xin giấy phép cho các hoạt động quảng cáo, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo. Trong trường hợp các cơ quan chức năng xử phạt, Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 • Bên B có trách nhiệm bảo hành các hạng mục của bảng quảng cáo trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng, bảo đảm quảng cáo luôn được giữ sạch, được thắp sáng đúng thời gian qui định.
 • Ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng: mưa bão…mạng lưới cung cấp điện của nhà nước, do chính sách tiết kiệm của nhà nước…nếu bảng quảng cáo bị mất điện chiếu sáng ban đêm mà lỗi hoàn toàn thuộc về bên A thì khi đó thời gian mất điện sẽ được cộng bù vào thời gian cuối của hợp đồng với cách tính như sau:

Thời gian cồng bù = Tổng số giờ mất điện ÷ 24h. Trong đó: 24h là số giờ quảng cáo được tính cho 01 ngày đêm. Số giờ chiếu sáng cho 01 ngày đêm là: 04h (Từ 18h00 đến 22h00). Tổng số giờ mất điện = 04h x số đêm bị mất điện.

 • Trường hợp có chỉ thị của Nhà nước yêu cầu sử dụng bảng quảng cáo phục vụ tuyên truyền chính trị hoặc các vấn đề liên quan khách đến bảng quảng cáo trong một thời gian ngắn thì Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A bằng văn bản và cộng bù thời gian quảng cáo cho Bên A đúng bằng thời gian bị ngưng quảng cáo do trưng dụng quảng bá chính trị.
 • Cam kết có đủ thẩm quyền và chức năng để ký hợp đồng này và kinh doanh dịch vụ quảng cáo.
 • Chịu toàn bộ chi phí thực hiện tất cả các hạng mục sản xuất và lắt đặt hoàn chỉnh pano quảng cáo được nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này.
 • Chịu mọi trách nhiệm về an toàn lao động, an toàn cháy nổ, an toàn giao thông, an toàn xã hội, an toàn tính mạng sức khỏe của mọi người trong suốt thời gian lắp đặt sản phẩm quảng cáo và thời gian thực hiện dịch vụ quảng cáo, trong phạm vị liên quan đến vị trí, kích thước bảng quảng cáo.
 • Chịu trách nhiệm chi phí duy trì, bảo hành sản phẩm và dịch vụ quảng cáo một cách liên tục cho pano quảng cáo trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng.
 • Được quyền yêu cầu Bên A cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác và theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và giải quyết mọi khiếu nại từ bên thứ ba bất kỳ liên quan đến việc thi công sản xuất, đóng gói, vận chuyển và bảo hành cho chương trình này.
 • Phải mua bảo hiểm đầy đủ cho công nhân trong suốt quá trình thi công sản xuất, lắp đặt và bảo hành các hạng mục quảng cáo liên quan đến trụ panô trên trong suốt thời hạn hợp đồng.

–     Thi công lắp đặt đúng theo thời hạn đã được nêu trong Điều 6.

–     Chịu trách nhiệm xin đồng hồ điện cho bảng quảng cáo trên.

–     Bảo hành panô quảng cáo 12 tháng kể từ ngày hai bên ký Biên Bản Nghiệm Thu bao gồm cả phần thân trụ, mặt bảng quảng cáo, hệ thống đèn điện (dây điện, nguồn điện, đèn  , v.v…). Nếu có sự cố xảy ra, liên quan đến các hạng mục do Bên B thực hiện, Bên B chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại về người và tài sản.

–     Kiểm tra định kỳ hệ thống điện của pano quảng cáo, bảo đảm hoạt động theo đúng các quy định an toàn về điện hiện hành trong suốt thời gian hợp đồng.

 

Điều 3:      THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & BẢO HÀNH

                  –     Hợp đồng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

–     Thời gian hoàn thành: Bên B có trách nhiệm hoàn thành tất cả các hạng mục được nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này trễ nhất vào ngày  ………………..

–     Nghiệm Thu: Sau khi lắp đặt hoàn tất, Bên B sẽ gửi thông báo bằng văn bản, đính kèm hình ảnh chụp nghiệm thu của ngày và đêm cho Bên A để hai bên cùng tiến hành nghiệm thu. Trong trường hợp cần thiết phải nghiệm thu thực tế tại hiện trường, bên B sẽ thông báo cho bên A để hai bên tiến hành nghiệm thu thực tế. Trường hợp quá bảy (07) ngày làm việc mà Bên A chưa đi nghiệm thu cùng bên B thì pano này đương nhiên được coi như đã nghiệm thu. Trong trường hợp này biên bản nghiệm thu được tính từ ngày thứ tám (08) kể từ ngày bên B gửi thông báo cho Bên A.

                  –     Thời gian Hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu.

Trong trường hợp Bên A hoàn tất các hạng mục trước ngày …………….. hoặc vào ngày ……………….. mà Bên A vẫn chưa cung cấp  nội dung cho Bên B để thi công thì khi đó thời hạn hợp đồng sẽ có hiệu lực từ ngày …………………………..

           

Điều 4:      GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Giá trị thuê panô quảng cáo:

Thuế giá trị gia tăng (VAT 10%):

Tổng giá trị Hợp Đồng sau thuế:      

                  (Bằng chữ:  ……………………………………………………………………………………….).

Trị giá trên bao gồm phí thuê mặt bằng quảng cáo, phí xin phép, lắp đặt bảng quảng cáo, hệ thống đèn điện thắp sáng ( ………. bóng), chi phí thắp sáng điện trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng & thuế giá trị gia tăng.

 

* Phần thay bạt:  Trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng, Nếu bên A có nhu cầu thay đổi nội dung quảng cáo, Bên A phải cung cấp market và thanh toán cho bên B, cụ thể như sau:

– Bên B sẽ hoàn thành phần thi công sau 05 ngày kể từ ngày Bên B nhận được duyệt market bên A cung cấp ngoại trừ trường hợp bất khả kháng do yếu tố thời tiết.

– Bên A phải thanh toán cho bên B chi phí cho mỗi lần thay nội dung quảng cáo như sau:

 

Điều 5:      PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
                  Bên A sẽ thanh toán cho bên B theo hình thức sau:
 • 40% trị giá Hợp Đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng và Bên A nhận được hóa đơn VAT do Bên B cung cấp.
 • 50% trị giá Hợp Đồng thanh toán sau 10 ngy kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu và Bên A nhận được hóa đơn VAT do Bên B cung cấp.

–     10% trị giá còn lại, một tháng trước khi kết thúc hợp đồng.

 

Điều 6:     BẢO HÀNH

Bên B có trách nhiệm duy trì vị trí quảng cáo được nêu ở Điều 1 trong suốt thời gian của Hợp Đồng. Nếu trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có bất cứ sự hư hỏng nào liên quan đến pano quảng cáo, bên B phải tiến hành sửa chữa, thể như sau:

 • Thời gian sửa chữa trong vòng 48 tiếng kể từ lúc nhận thông báo trong các trường hợp sau:

……………………………………..

 • Thời gian sửa chữa trong vòng từ 03 đến 05 ngày kể từ lúc nhận thông báo trong các trường hợp sau:…………………………………………………………
 • Thời gian chỉnh sửa sẽ được cộng vào thời hạn của Hợp đồng.
 • Nếu quá thời gian được quy định nêu trên mà Bên B vẫn không chỉnh sửa xong hoặc tỏ ra chậm trễ trong việc chỉnh sửa(ngoại trừ trường hợp bất khả kháng như thời tiết hoặc điện lực ngắt nguồn điện), Bên B sẽ bị phạt ……………. cho mỗi ngày chậm trễ nhưng không được quá 10 ngày. Nếu quá 10 ngày, Bên B sẽ bị phạt …………….. % trị giá Hợp đồng cho mỗi lần vi phạm.

 

Điều 7:      QUYỀN ƯU TIÊN

 • Tái ký năm thứ 1: Trước khi Hợp đồng này hết hạn, Bên A được quyền ưu tiên tái ký Hợp đồng, tổng trị giá Hợp đồng tái ký không thay đổi so với Hợp đồng này.
 • Tái ký năm thứ 2: Trước khi Hợp đồng tái ký năm thứ 1 hết hạn, Bên A vẫn được ưu tiên tái ký năm 2 Hợp Đồng quảng cáo với Bên B trên cùng các tiện ích. Trị giá Hợp Đồng tiếp theo sẽ được hai bên thỏa thuận trước ngày đáo hạn. Trong trường hợp có sự thay đổi về giá thuê pano quảng cáo (nếu có) thì tổng giá trị Hợp đồng tăng không quá 10% so với trị giá Hợp đồng ký ban đầu.
 • Thời gian thương lượng tái ký (nếu có) trước 30 ngày kết thúc Hợp đồng.

 

Điều 8:      QUYỀN SỞ HỮU

 • Tất cả các tài sản thuộc bảng biển quảng cáo bao gồm nhưng không giới hạn ở mặt quảng cáo, khung, kết cấu, và các linh kiện khác thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên B.
 • Tất cả các mẫu quảng cáo do bên A cung cấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A

 

Điều 9:      CHẾ TÀI

 • Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương hủy Hợp Đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt toàn bộ trị giá Hợp Đồng cùng với các thiệt hại khác do việc vi phạm này gây ra.
 • Nếu do qui định hay qui hoạch mới của nhà nước mà công trình quảng cáo của bên A bị tháo gỡ hay bị ngưng (nếu có) thì bên B sẽ di dời quảng cáo của bên A đến vị trí khác với các điều kiện tương đương. Trong trường hợp này, thời gian không quảng cáo sẽ được đền bù bằng cách kéo dài thời hạn Hợp Đồng tương ứng với thời gian di dời. Trong trường hợp bên A không đồng ý với vị trí di dời do bên B đề nghị, bên B sẽ hòan trả lại cho bên A số tiền tương ứng với thời gian còn lại của Hợp Đồng này.
 • Hợp đồng sẽ vô hiệu lực trong trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mà Bên B vẫn chưa nhận được đủ 40% trị giá Hợp đồng (thanh toán lần 1).
 • Trước ngày đáo hạn Hợp Đồng này nếu hai bên không thực hiện việc tái ký Hợp Đồng thì Hợp Đồng xem như đã thanh lý vào ngày đáo hạn. Hai bên không còn trách nhiệm gì liên đới với nhau nữa. Bên B có trách nhiệm tháo gỡ nội dung quảng cáo của bên A.
 • Nếu vị trí quảng cáo của Bên B không thực hiện được do các nguyên nhân khách quan (nếu có) đều phải được giải quyết thông qua thương lượng trước giữa hai bên và được thể hiện bằng văn bản. Nếu có tranh chấp xảy ra mà hai bên không thể giải quyết thông qua thương lượng được, khi đó hai bên yêu cầu Trọng tài Kinh tế để giải quyết.

 

Điều 10:    ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Trường hợp một trong hai bên có sự phân chia, hợp nhất, đổi tên, chuyển địa điểm Hợp Đồng này vẫn tiếp tục có hiệu lực.
 • Trường hợp cơ quan chức năng chưa cấp được giấy phép quảng cáo vì lý do khách quan thì Hợp đồng vẫn được thực hiện.
 • Trong suốt thời gian hiệu lực của Hợp Đồng, nếu bên nào vi phạm các điều khoản nêu trên sẽ phải bồi thường cho bên còn lại tất cả những khoản thiệt hại tương ứng do việc vi phạm gây ra.

Hợp Đồng này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 02 bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

 

 

 

 

Giám Đốc

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

 

 

 

 

Giám Đốc